Våra tjänster

Mäkleri av Fastigheter

Mäkleri av skogsfastigheter är vår specialitet. Vi tar vara på fastighetsägarens värden genom att alltid göra en ny skogstaxering för varje enskilt bestånd av fastigheten. Vi upprättar därmed en helt ny skogsbruksplan innan försäljning.

Bokföring

Bokföringen ska följa de lagar och anvisningar som finns och vid registreringen av affärshändelser ställs man inför många frågeställningar och valmöjligheter, exempelvis om något är avdragsgillt eller inte, får momsen lyftas och vilket konto ska jag använda?

Momsregler för företagare är omfattande och i redovisningen ska momsen särredovisas så att det framgår om man ska betala eller få tillbaka moms av staten. Vi hjälper dig gärna att bokföra och göra momsredovisningar och skattedeklarera till Skattemyndigheten.

Löner

Vi hjälper dig att effektivisera lönerna för dina anställda och är ständigt uppdaterade vad gäller korrekta arbetsgivaravgifter, preliminärskatt med mera. Uppgifterna förs på ett smidigt sätt över till redovisningen och kontrolluppgifterna blir enkla att ta fram.

Bokslut

Vi hjälper dig upprätta bokslut post för post och tillsammans bestämmer vi värderingar och avskrivningar så att du betalar rätt skatt.

Deklaration /  Skatterådgivning

Att hålla reda på alla nyheter i skattelagstiftningen och sedan upprätta deklarationen på sådant sätt att man fått med alla möjligheter kan vara svårt. Men just detta är vi specialister på. Tycker du det är svårt att veta vilken eller vilka deklarationsblanketter du ska använda, vänd dig med förtroende till Jakobsson Wiklund så hjälper vi er med rätt val av blankett och framför allt att ni utnyttjar de möjligheter och rättigheter som skattesystemet ger både för företaget och privat.

Skoglig Juridik

Den civilrättsliga lagstiftningen är särskilt komplicerad när det gäller jord- och skogsfastigheter. Vi tillhandahåller tjänster för markägare gällande samägande, nyttjanderätter och servitut. Vi skriver testamenten och ger rådgivning avseende dödsbon som äger jord- och skogsfastigheter. Jakobsson Wiklund upprättar bouppteckningar och gör arvskiften för ägare av skogsfastigheter.

Generationsskifte

Jakobsson Wiklund upprättar generationsskiften av jord och skogsfastigheter. Vi arbetar i nära kontakt med familjen då vi genom vår erfarenhet vet att just denna typ av fastighet är förknippad med starka känslosamma bindningar. Generationsskiftet präglas av ett aktivt lyssnande där familjens vilja står i centrum. Genom vår specialkompetens inom jord- och skogsbruksbeskattning kan vi ge en tydlig bild av skattesituationen för markägaren.